Turnīri - LTKKL - Nolikums

NOLIKUMS (22.04.2015)

Latvijas tenisa klubu līgas jaunatnes komandu vasaras meistarsacīkstes

1. Sacensību laiks:            06.06.-31.07.2015  Spēles notiek iepriekš paredzētajos datumos, kas tiks izziņotas pēc izlozes noteiktās dienās.

2. Sacensību vieta:            Mārupes TS, Mazcenu alejā 6a, Jaunmārupe.

3. Sacensību kategorija:  Pagaidām nav piešķirta.

4. Sacensību dalībnieki:   U10 vecuma grupā (2005.dz.g. un jaunāki) zēniem un meitenām, kuri neatrodas uz  01.05. U12 reitingā. U12 vecuma grupa zēniem un meitenēm(2003.dz,g,un jaunāki), kuru vieta LTS U12 reitingā nav augstāka par 20, un U14(2001.dz.un jaunāki) vecuma grupās zēniem un meitenēm, kuru vieta LTS U14 reitingā nav augstāka par 20, U18 (1997.dz.g. un jaunāki) vecuma grupa zēniem um meitenēm,kuru vieta LTS reitingā nav augstāka par 20.

5. Dalībnieku skaits:          Komandā var spēlēt ne mazāk kā 2 dalībnieki. Spēlētāju secību komandā nosaka LTS reitings uz 01.05.2015.

6. Pieteikumi:      Pieteikties pa e-pastu: pauls.feldmanis@inbox.lv uz pieteikuma formas (skat.2.lpp.).
Nedrīkst pieteikt vienu un to pašu spēlētāju divās dažādās komandās. Pieteikties līdz 31.maijam.

7. Sacensību nosacījumi:    Komandā var spēlēt ne mazāk kā 2 dalībnieki. Spēlētāju secību komandā nosaka LTS reitings uz 01.05.2015.
Komandas tiekas katra ar katru, kur sacenšas vienā dubultspēlē un 2 vienspēlēs. Vispirms izspēlē dubultspēli. Pēc dubultspēles beigām, tiek spēlētas vienspēles.
Ja kāda no komandām atsakās spēlēt dubultspēli vai kādu no vienspēlēm, tā ir tiesīga sacensības turpināt, saņemot zaudējumu par atteikto spēli.
Spēlētājus var mainīt komandu sacensību laikā. Ja grib mainīt spēlētājus, to var darīt pēc nospēlētās dubultspēles, paziņojot par to spēļu tiesnesim.
Lai uzlabotu sacensību kvalitāti, sacensību organizators ir tiesīgs sacensību laikā papildināt vai mainīt sacensību nolikumu.

8. Izcīņas kārtība:  Dalībnieki komandās spēlē pēc kārtības, kādā pieteikti pieteikumā. Vienspēles un dubultspēles notiek līdz 2 uzvarētiem setiem. Setu spēlē līdz 6 uzvarētiem geimiem. Izšķirošā seta vietā spēlē „Tie-break” līdz „10”.
Sacensību organizētājs nodrošina ar bumbām un sacensību tiesnesi.  

9. Sacensību dienas tiesneši: Sacensības vada tiesnesis.

10. Komandu savstarpējās spēles uzvarētāja noteikšana: Uzvarējusi ir komanda, kam ir visvairāk uzvarētu spēļu!

11. Sacensību uzvarētājkomandas noteikšana: Uzvarējusi ir tā komanda, kurai ir visvairāk punktu (uzvarēto sacensību). Vienādu punktu gadījumā, uzvar komanda, kura ir uzvarējusi savstarpējā spēlē. Ja ir vairākas komandas ar vienādu punktu skaitu, uzvar komanda, kurai ir lielāka uzvarēto un zaudēto setu starpība (skaita visas spēles). Ja arī setu attiecība ir vienāda, uzvar komanda ar labāku „geimu starpību”.

12. Apbalvošana: notiek pēc uzvarētājkomandas noskaidrošanas.Balvas – dāvanu kartes uzvarētājkomandām       (2 kartes katrai komandai) no atpūtas centra „Akvaparks”.

13. Sacensību organizators: Pauls Feldmanis, tel. 29136258, pauls.feldmanis@inbox.lv

14. Sacensību galv. tiesnesis: Pauls Feldmanis

15. Dalības maksa: : Par katru komandu savstarpējo spēli, komandas maksā dalības maksu klubam, kurā notiek spēles, katra - 30eiro par spēļu dienu.