Fitness - Trenažieru zāle

Trenažieru zāle

Mārupes tenisa skolas
trenažieru zāles
iekšējās kārtības noteikumi

 

  1. Iegādājoties Mārupes tenisa skolas Trenažieru zāles (turpmāk – trenažieru zāle) abonementu vai vienreizējo biļeti, apmeklētājs ar to apliecina, ka ir iepazinies ar trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
  2. Katrs trenažieru zāles apmeklētājs personīgi atbild par savu veselības stāvokli.
  3. Trenažieru zālē jāievēro higiēnas noteikumi, nodarbībās drīkst piedalīties sporta apģērbā, zālē jāierodas tīros maiņas sporta apavos.
  4. Nepieciešamības gadījumā jānotīra aiz sevis trenažiera virsma.
  5. Pēc nodarbības izmantotais inventārs (hanteles, stieņus, ripas u.c.) jānoliek tam paredzētajā vietā.
  6. Jāievēro drošības noteikumi- nedrīkst mest hanteles, stieņus un ripas.
  7. Mārupes tenisa skolas administrācija neatbild par naudas, vērtslietu vai citu atstāto mantu pazušanu.
  8. Par inventāra bojāšanu un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu trenažieru zālē iestājas materiālā atbildība vai liegums apmeklēt trenažieru zāli uz noteiktu laiku.
  9. Trenažieru zāles apmeklētājiem stingri jāievēro norādītais apmeklējuma laiks un trenažieru zāles abonementa derīguma termiņš.
  10. Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana un lietošana trenažieru zāles telpās ir kategoriski aizliegta.
  11. Mārupes tenisa skolas darbinieki ir tiesīgi atteikt trenažieru zāles apmeklējumu apmeklētājam alkoholisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.
  12. Skapīša atslēgas pazaudēšanas gadījumā sods ir 7,00 EUR.
  13. Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pēc palīdzības pie Mārupes tenisa skolas administratores.
  14. Trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti mājas lapā www.marupests.lv sadaļā Fitness un uz informācijas dēļa pie foajē.

 

Žanna Kovaļova   
Mārupes tenisa skolas   
direktore