Teniss - Nodarbības

Nodarbības

Mārupes tenisa skolā ikvienam, neatkarīgi no vecuma un meistarības pakāpes, ir iespēja nodarboties ar tenisu.

Pieejami 4 slēgtie un 6 vaļējie tenisa korti.

Slēgtajos tenisa kortos nodarbības, treniņi un turnīri notiek visu gadu. Vaļējos kortos ar māla tenisīta segumu nodarbības, treniņi un turnīri norisinās no maija līdz septembrim.

Piedāvājam:

Rezervējiet tenisa laukumus, zvanot administratorēm +371 67708883 vai +371 20255556!

MTS audzēkņu kodekss

1. Labprāt nodarbojos ar tenisu Mārupes tenisa skolā.
2. Ierodoties MTS, sveicinu administratori, trenerus, darbiniekus un citus nodarbību apmeklētājus.

3. Ievēroju un respektēju MTS noteikumus, kā arī palīdzu tos ievērot citiem MTS audzēkņiem.
4. Ar lepnumu un prieku pārstāvu MTS vārdu ārpus tenisa skolas.
5. Cenšos gūt labas sekmes skolā, lai skola mani atbalstītu treniņos.
6. Labprāt trenējos kopā ar citiem MTS audzēkņiem vienotā komandā.
7. Ar savu uzvedību netraucēju blakus spēlējošos un nešķērsoju blakus laukumu spēles laikā.
8. Palīdzu jaunākajiem tenisa skolas audzēkņiem, ja tas viņiem nepieciešams.
9. Ar atbildību un rūpību attiecos pret MTS telpām un inventāru, kā arī pret savu un citu apmeklētāju inventāru.
10. Pēc MTS inventāra lietošanas nolieku to vietā un rūpējos par kārtību un tīrību pēc savām nodarbībām.
11. Ja pamanu nekārtības vai bojājumus, ziņoju par tiem MTS administratorei.